Kurumların uzun yıllar emek harcayarak oluşturduğu kurumsal itibarı sürdürmek özellikle kriz anlarında özel bir çaba gerektiriyor. Doğru yönetilemeyen kriz itibara ve şirketin akıbetine zarar verir. Öngörülen veya öngörülemeyen krizlerden hasarsız ya da en az hasarla çıkabilmek için doğru ve etkin bir kriz iletişimi stratejisi izlemek gerek.

Atena İletişim olarak iletişimde kriz yaratabilecek konuları sizinle birlikte önceden saptıyor, olası kriz senaryoları ve stratejik iletişim eylem planları hazırlıyoruz. İletişim eylem planıyla, en etkin kanalları kullanarak tüm paydaşlara hızlı, kontrollü, doğru ve kesintisiz bilgi akışını sağlıyoruz. Sunduğumuz stratejik kriz iletişiminin hedefi, kriz sonrası kurumunuzun krizin kendisiyle değil, krizin niteliğine göre sorumluluk sahibi, güvenilir, hukuk çerçevesinde hareket eden bir marka olarak hatırlanması.