Kamuoyunun, kurumların ve medyanın gözünde markaların ürün ve hizmetleri kadar sözcüleri de büyük önem taşıyor. Yöneticilerin yatırımcılar, çalışanlar, iş ortakları ve diğer sosyal paydaşları tarafından lider olarak algılanıp konumlandırılmaları içinse yalnız başarılı olmaları yetmiyor. Alanlarından en güvenilir bilgi kaynağı, kanaat önderi olarak algılanmaları gerekiyor. Bunu başarmanın yoluysa etkili bir iletişim dili kullanmaktan, doğru zamanda doğru kişilerle temas etmekten geçiyor.

Atena İletişim olarak Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve sosyal gündem, her bir sektörün koşulları, paydaşların ve hedef kitlenin beklentileri ve hassasiyetleri doğrultusunda bir dil ve mesajlar oluşturmalarını sağlıyor, sözcüleri doğru zamanda doğru kişilerle bir araya getiriyor, markalarını ve kendilerini anlatabilecekleri fırsatlar yaratıyoruz.