Atena İletişim olarak, kurum içi iletişim yönetimi kapsamında kurumun misyonunun, vizyonunun, değerlerinin, kurum kültürünün ve iş hedeflerinin çalışanlar tarafından doğru anlaşılması ve benimsenmesi için en uygun kurum içi iletişim stratejilerini belirliyor, bu doğrultuda etkin mesajlar ve içerikler geliştiriyoruz. Çalışan memnuniyetini de artıran kurum içi iletişim hizmetimiz kapsamında kurum içi eğitimler ve etkinlikler de düzenliyoruz.