Stratejik Medya ilişkileri kapsamında markaların hedef kitleye yönelik mesajlarını en etkin şekilde, en doğru mecrada aktarmalarını sağlayacak stratejik medya ilişkileri geliştiriyoruz.  Kurumun hedefleri doğrultusunda stratejik iletişim planı oluşturup uyguluyor, medya ile kurum arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve etkili şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.

Medyanın güncel dinamikleri doğrultusunda yürüttüğümüz stratejik medya ilişkileri, Atena İletişim olarak en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Uzun yıllara dayanan gazetecilik geçmişimizle medyanın mutfağını, dilini, talep ve beklentilerini iyi biliyor ve tüm bu tecrübeyi işimize yansıtıyoruz. Stratejik iletişim planlarımızı uygularken dünyanın, ülkenin, medyanın, sektörün ve kurumun gündemini yakından takip ediyor, değişimlere göre güncelliyoruz. Markanızın hizmet verdiği alana ve özgün koşullarına göre, gazete, internet, televizyon gibi çeşitli mecralar için farklı stratejiler geliştirip uyguluyoruz.